Replacement Auto Glass for FIAT NIKI POLSKI - 1/1989 to 1/1993 - 2DR SEDAN

(5/89 to 1993) - 2DR SEDAN