Replacement Auto Glass for TOYOTA LANDCRUISER 40 SERIES - 1969 to 1/1976 - SWB 5DR WAGON

FJ45 - (1969 to 1/1976) -  SWB 40 SERIES (BJ/FJ 45/47)